Εκτύπωση

28 Δεκεμβρίου 2012

Εξάμηνη παράταση για την μετατροπή ΕΑΣ και ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ με βάση τον Ν. 4015/11

Με μια λιτή και αναμενόμενη διάταξη στον Ν. 4099/2012 (άρθρο 168) παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία μετατροπής των ΕΑΣ σε ΑΣ ή ΑΕΣ και των ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ σε ΑΣ Κλαδικούς ή ΑΕΣ όπως προβλεπόταν στο άρθρο 19 § 1-9 του Ν. 4015 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4061/2012.

Η παράταση χορηγείται για ένα εξάμηνο (έως 1 Ιουλίου 2013) παρόλ’ αυτά άγνωστο παραμένει το περιεχόμενο των τροποποιήσεων, που θα καταστήσουν το νόμο 4015/2012 λειτουργικό, ώστε οι ΕΑΣ και οι ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ να μπορέσουν να μετατραπούν απρόσκοπτα είτε σε νομικό είτε σε τεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 168:
1α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 1η Ιουλίου 2013».

ΦΕΚ 250/2012