Εκτύπωση

15 Νοεμβρίου 2013

Παράταση έως 30/11 για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής, με παράγωγο αποτέλεσμα την τακτοποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου

Παράταση έως και 30 Νοεμβρίου για την ηλεκτρονική καταχώρηση των Δηλώσεων Συγκομιδής για την παραγωγή που εισκόμισαν οι αμπελουργοί οινοσταφύλων χορήγησε το ΥΠΑΑΤ, με την υπ’ αρ. 6061/137891/12.11.2013 εγκύκλιό του.
Η εικόνα που έχει η ΚΕΟΣΟΕ για τον ρυθμό και τα προβλήματα καταχώρησης ηλεκτρονικά των δηλώσεων Συγκομιδής επιβεβαιώνει την αποκλειστική προτεραιότητα που πρέπει να δώσουν οι αμπελουργοί, αλλά και οι συνεταιρισμοί και οι ΔΑΟΚ στην επικαιροποίηση και τακτοποίηση της μερίδας στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Με τον τρόπο αυτό τελικά την περίοδο αυτή η βαρύτητα δίνεται στην ορθή απεικόνιση των αμπελουργικών εκτάσεων και των ποικιλιών που είναι φυτεμένες και αποτυπώνονται ορθά στο όνομα του σημερινού ιδιοκτήτη της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, αφού ήδη από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 25.000 μεταβολές στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους αμπελουργούς που παραδίδουν σταφύλια για παραγωγή οίνων με ΠΟΠ και ΠΓΕ ενδείξεις, αφού η διαίρεση της εισκομιζόμενης ποσότητας με την έκταση του αμπελοτεμαχίου εξάγει την απόδοση ανά ποικιλία, απόδοση η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αποδόσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Ήδη το ΥΠΑΑΤ ενημέρωσε την ΚΕΟΣΟΕ ότι πολλά πεδία του Αμπελουργικού Μητρώου θα συμπληρώνονται αυτόματα για τα επιτραπέζια σταφύλια, τα σταφύλια σταφιδοποιίας και τα οινοστάφυλα που προορίζονται για παραγωγή οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, απαλλάσσοντας τους αμπελουργούς από περιττές καταχωρήσεις.