Εκτύπωση

3 Ιουνίου 2014

Διακυβερνητική του Διαδικτύου : τα sites σε “.vin” και “.wine” αντιπροσωπευτικά της σημερινής ανεπάρκειας

Αναμένεται σήμερα, η απόφαση για τη διαχείριση των ονομασιών (domains) του Διαδικτύου ''.vin'' και ''.wine''. Η απόφαση θα ληφθεί από τη διακυβερνητική οργάνωση γαι τα ονόματα domain του διαδικτύου, ICANN, η οποία επιλέξει για την άνευ όρων χρήση των νέων αυτών ονομασιών. Αν συμβεί αυτό, τρεις χώρες (η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες) θα έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν την κινητοποίηση 34 εθνών στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, που υποστηρίζουν τον σεβασμό των γεωγραφικών ενδείξεων.

Ερωτώμενος στις 27 Μαΐου σχετικά με το θέμα της «αμερικανικής εξαγοράς του Διαδικτύου» από τον βουλευτή Patrice Martin - Lalande, ο Υπουργός παραγωγικής ανάκαμψης και ψηφιακών μέσων Arnaud Montebourg της Γαλλίας εκτίμησε ότι η αναγραφή πεδίων “.vin” και “.wine” είναι χαρακτηριστική των ελλείψεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου», προσθέτοντας ότι «οι αποφάσεις του ICANN δεν θα πρέπει να λαμβάνονται κατά παράβαση των κανόνων δικαίου που θεσπίζονται από κυρίαρχα κράτη». Ανακοινώνοντας ότι θα εργασθεί με άλλες κυβερνήσεις για την "εκ βάθρων ανακαίνιση του μοντέλου του ICANN και της διακυβερνητικής του", ο υπουργός, επιθυμεί ο διακυβερνητικός οργανισμός ICANN να εξελιχθεί απλώς σε "ένα καθεστώς καθαρά συμβουλευτικό".

Τον περασμένο Μάρτιο, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (GAC) ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ICANN να επανεξετάσει την θέση του και «να ενθαρρύνει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαφωνούντων, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το θέμα».