Εκτύπωση

21 Ιουλίου 2014

Συγκαλλιέργεια αμπελιών με ελιές, προς επίλυση το θέμα των Δηλώσεων Συγκομιδής

Η συγκαλλιέργεια αμπελιών με οινοποιήσιμες ποικιλίες και ελιές είναι συνηθισμένη σε πολλούς νομούς της χώρας κυρίως όμως συναντάται στους νομούς Αχαΐας και Ηρακλείου.
Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί σημαντικές δυσκολίες στους καλλιεργητές από τα καθεστώτα που διέπουν τις ΚΟΑ των συγκαλλιεργούμενων προϊόντων που απολήγουν κυρίως στην άρνηση των ΔΑΟΚ να παραλαμβάνουν Δηλώσεις Συγκομιδής των καλλιεργητών οιναμπέλων στα αγροτεμάχια των οποίων συνυπάρχουν ελιές, πάνω από ένα αριθμό δένδρων.

Το θέμα είχε απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είχε εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες  (Α/16864/2008) βάσει των οποίων πρότεινε στα Κ/Μ τον υπολογισμό των εκτάσεων που αντιστοιχούν σε κάθε καλλιέργεια.

Με βάση τις οδηγίες αυτές οι συγκαλλιεργούμενες εκτάσεις αμπέλων με ελιές όταν αυτές είναι φυτεμένες με κάτω από τέσσερα ελαιόδενδρα, θεωρούνται αμπελώνες, ενώ άνω των τεσσάρων δένδρων προτείνεται βάση υπολογισμού των εκτάσεων αμπέλου.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ΔΑΟΚ βασιζόμενες στον αριθμό των ελαιοδένδρων, δεν «επέτρεπαν» να εμφανίζεται σταφυλοπαραγωγή, αν και τα αμπέλια διέθεταν αριθμό αμπελουργικού Μητρώου και κατά συνέπεια κωδικό αμπελοτεμαχίου.

Η ΚΕΟΣΟΕ, σε συνεργασία με το τμήμα Αμπέλου και την Commission, επέλυσαν το πρόβλημα υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής των συγκαλλιεργούμενων αμπελώνων και από την προσεχή περίοδο, οι αμπελουργοί θα δύνανται να υποβάλλουν στις κατά τόπους ΔΑΟΚ τις Δηλώσεις Συγκομιδής για την ετήσια παραγωγή τους και συνεπώς να «νομιμοποιήσουν» την παραγωγή τους.

Προς το παρόν επίκειται η προσθήκη της ένδειξης της συγκαλλιέργειας, στα δεδομένα της εκμετάλλευσης από την υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΑΑΤ, ώστε να είναι πρόσφορος και κατά προτεραιότητα ο έλεγχος του όγκου παραγωγής των συγκαλλιεργούμενων με ελιές, οιναμπέλων.

Να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις εισπράττεται από τους καλλιεργητές μόνον η Ενιαία Ενίσχυση για τις ελιές.