Εκτύπωση

3 Φεβρουαρίου 2016

Ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη σύσταση φορολογικών αποθηκών οινοποιείων

Σύμφωνα με ερωτήματα που τέθηκαν  στην ΚΕΟΣΟΕ σχετικά με ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη σύσταση Φορολογικής Αποθήκης διευκρινίζονται τα εξής:

Νομιμότητα ή όχι ένταξης δεξαμενών στην Φορολογική Αποθήκη στις οποίες πραγματοποιείται η ζύμωση των οίνων (μη τελικό προϊόν) και  αποθήκευση του οίνου  μετά την ζύμωση  στις ίδιες δεξαμενές (κυρίως λευκών οίνων) ως τελικού προϊόντος.

Σε ορισμένα Τελωνεία επικρατεί η άποψη ότι δεν είναι νόμιμο στην Φορολογική Αποθήκη να στεγάζονται δεξαμενές με οίνο εν ζυμώσει, που είναι προϊόν ενδιάμεσο πριν το «τελικό προϊόν» σύμφωνα με τον ορισμό της σχετικής απόφασης.

Η άποψη αυτή απορρίπτεται από την Γ.Δ. Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. , αφού:

 

Η μεταβολή θερμοκρασίας επηρεάζει τον όγκο των αποθηκευμένων στις ογκομετρημένες δεξαμενές οίνων και δημιουργεί αποκλίσεις σ’ αυτόν  ανάλογα με την χρονική στιγμή και την θερμοκρασία μέτρησης του όγκου