Εκτύπωση

27 Δεκεμβρίου 2016

Οδηγίες και υπόδειγμα καταστατικού Α.Σ. προσαρμοσμένο στις διατάξεις του ν. 4384/2016, συντεταγμένο από την δικηγόρο Ανδριανή Μητροπούλου, πρώην νομική Σύμβουλο ΠΑΣΕΓΕΣ

Η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με την δικηγόρο Ανδριανή-Άννα Μητροπούλου πρώην νομική Σύμβουλο της ΠΑΣΕΓΕΣ, δημοσιεύει σχέδιο υπόδειγμα του καταστατικού Αγροτικού Συνεταιρισμού προσαρμοσμένου στις διατάξεις του ν. 4384/16.

Παράλληλα η κ. Α. Μητροπούλου παρέχει οδηγίες κατ’ άρθρο για την συμπλήρωση των κενών διαστημάτων που εμπεριέχονται στο καταστατικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ