Εκτύπωση

28 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στα προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2017-2018

Την προσωρινή κατάταξη των δικαιούχων ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 2017-2018 ανακοίνωσε με εγκύκλιό του το ΥΠΑΑΤ.

Να σημειωθεί ότι η βαθμολογία των αιτημάτων έγινε με κριτήρια παρόμοια με αυτά που ισχύουν για τη λήψη Άδειας Φύτευσης, τα οποία κατά την άποψη της ΚΕΟΣΟΕ πριμοδοτούν τους κυρίως κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ 0-20 στρεμμάτων (συντελεστής βαρύτητας 0,3) και όχι τους Νέους Γεωργούς (συντελεστής βαρύτητας 0,1) κριτήριο που κατατάσσεται τελευταίο ως προς την στάθμιση. Επίσης με συντελεστή στάθμισης 0,2 πριμοδοτούνται τα Νησιά του Αιγαίου, οι αναδιαρθρώσεις σε ζώνες ΠΟΠ και περιοχές ΠΓΕ και η βιολογική καλλιέργεια ή ολοκληρωμένη διαχείριση αμπελώνα, ώστε το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των κριτηρίων να ισούται με τη μονάδα.

Να σημειωθεί ότι εντάχθηκαν όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και ότι η προσωρινή κατάταξη έχει σχέση μόνο με την διενέργεια των επιτοπίων ελέγχων.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ.