Εκτύπωση

25 Οκτωβρίου 2018

Η συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ και Σιγκαπούρης προβλέπει σταδιακή κατάργηση των φόρων στο κρασί

Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον 5ο μεγαλύτερο πελάτη της ΕΕ σε τρόφιμα και ποτά με σύνολο εξαγωγών ύψους 2 δις ευρώ ετησίως. Πριν την υπογραφή της ΣΕΣ υπήρχε ελεύθερη διακίνηση όλων των κατηγοριών τροφίμων πλην των αλκοολούχων ποτών, τα οποία βαρύνονταν με ειδικούς φόρους. Η Σιγκαπούρη είχε εθελοντικά μηδενίσει τα δασμολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία αγαθών, πολύ πριν την υπογραφή της Συμφωνίας εκτός από τέσσερις κατηγορίες: αλκοολούχα ποτά, αυτοκίνητα και μέρη αυτών, ορυκτά καύσιμα και προϊόντα καπνού. Το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά βαρύνονται με ειδικό φόρο 88 USD (περίπου 50 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης και η μπίρα με 60 USD (περίπου 37,5 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Η σταδιακή κατάργηση των ανωτέρω ειδικών φόρων προβλέπεται σε βάθος πενταετίας από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας.

Επίσης η Σιγκαπούρη εγγυάται την προστασία για 196 Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ, μέσω της θέσπισης ισχυρού νομοθετικού πλαισίου κατοχύρωσης αυτών στο Μητρώο Σιγκαπούρης, μετά την κύρωση της εν λόγω Συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την παραπάνω ενημέρωση παρείχε Έκθεση του γραφείου ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στη Σιγκαπούρη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ