Εκτύπωση

14 Μαρτίου 2011

ΠΑΣΕΓΕΣ - Αύξηση απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα

Όλο το άρθρο και η μελέτη είναι αναρτημένα στο site της ΠΑΣΕΓΕΣ στο link http://www.paseges.gr/portal/cl/co/8d9dcdce-c820-4e14-88cb-16bfb2580267