Εκτύπωση

5 Μαρτίου 2012

Κατανομή 1823,95 στρεμμάτων δωρεάν στους αμπελουργούς για φυτεύσεις από το Εθνικό Αποθεματικό

Με την αρ. 483/11420/30.1.2012 απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Δριβελέγκα κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, ως κατωτέρω(άρθρο 12 της με αριθμ. 286839/02-04-2009 .ΚΥΑ):
Οι εκτάσεις ανά περιφερειακή ενότητα μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ

1. Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις χωρίς κριτήρια των νησιών του Ιονίου πελάγους και των μικρών νήσων του Αιγαίου και μέχρι του ορίου των δέκα (10) στρ. περίπου.
2. Ικανοποιούνται ομοίως όλες οι αιτήσεις των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών (άρθρο 94 του Καν(ΕΚ) 479/08), που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε αμπελουργική εκμ/ση και μέχρι του ορίου των δέκα (10) στρ. περίπου.
3. Ικανοποιούνται επίσης όλες οι αιτήσεις των αμπελουργών/κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπελουργικής εκμ/σης, που αιτούνται άνω του ενός (1) στρ. και μέχρι του ορίου των δέκα (10) στρ. περίπου.
Προϋπόθεση για την χορήγηση των δικαιωμάτων σε αμπελουργούς /κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αποτελεί η τήρηση των κανονιστικών τους υποχρεώσεων. Απαραίτητη προς τούτο είναι να έχει κατατεθεί από τους δικαιούχους μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2012, δήλωση συγκομιδής, από την οποία να προκύπτει παράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.
Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούνται αιτήματα των υπολοίπων κριτηρίων όπως π.χ. οινοποιοί/αμπελουργοί, αμπελουργοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και λοιποί (άλλα επαγγέλματα). Τα δικαιώματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αιτημάτων των ως άνω κατηγοριών επιστρέφονται άμεσα στο Εθνικό Αποθεματικό.
Με απόφαση του Υπουργού Αργ. Ανάπτυξης & Τροφίμων θα οριστικοποιηθούν οι ακριβείς εκτάσεις που θα προκύψουν μετά τους απαιτούμενους ελέγχους (συμβόλαια ιδιοκτησίας, δηλώσεων συγκομιδής, κ.λ.π.)για τις οποίες θα χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης από τις αρμόδιες  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των οποίων η ισχύς τους είναι μέχρι 31/07/2014.
Οι  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας  καλούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα με τους δικαιούχους παραγωγούς (υπόδειγμα Ι) το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2012 και να τον στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδρ/κής το ταχύτερο δυνατό(e-mail), καθώς και τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις, που επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό.