Εκτύπωση

24 Απριλίου 2012

Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου η ολοκλήρωση του φακέλου για την «υπαγωγή του περονόσπορου» στα ΠΣΕΑ

Από τη γένεση του προβλήματος της προσβολής των αμπελώνων από τον περονόσπορο η ΚΕΟΣΟΕ, παρακολουθεί και πιέζει για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης αποζημιώσεων για τους αμπελουργούς των οποίων η παραγωγή του 2011 επλήγη από τον περονόσπορο.

Μετά από επαφές της οργάνωσης με τον ΕΛΓΑ επιβεβαιώθηκε ότι με την κατάθεση της έκθεσης από την επιστημονική ομάδα με επικεφαλή τον καθηγητή Αμπελουργίας του ΓΠΑ Μ. Σταυρακάκη, βρίσκεται σε επεξεργασία η σύνταξη του σχετικού φακέλου από τον ΕΛΓΑ ώστε να υποβληθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με χρονικό ορίζοντα την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 2012. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα των αποζημιώσεων μέσω ΠΣΕΑ θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση, αφού το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να διαβιβάσει τον φάκελο στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να εγκριθεί και να δεσμευθεί σχετικό κονδύλι και στη συνέχεια ο φάκελος να διαβιβασθεί στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, ώστε να υποβληθεί στην Commission.

Η Commission έχει προθεσμία δυο μηνών, είτε ν’ αποφανθεί θετικά ή αρνητικά, είτε να υποβάλλει ερωτήματα στο Κράτος Μέλος. Εφόσον υποβληθούν ερωτήματα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει ν’ απαντήσει εντός μηνός, οπότε η τελική απάντηση της Commission να δοθεί μετά και πάλι από ένα δίμηνο.

Μέχρι σήμερα έχει εκτιμηθεί ένας γενικός προϋπολογισμός αποζημιώσεων, το τελικό όμως ύψος θα υπολογισθεί κατόπιν διαβίβασης στατιστικών (τιμές, παραγωγή, περιοχή, κλπ) από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον ΕΛΓΑ και την εφαρμογή ειδικού αλγόριθμου που θα εξειδικεύει τις ζημιές ανά αμπελοκαλλιεργητή.