Εκτύπωση

15 Ιουνίου 2012

Οι εκριζώσεις αντισταθμίζονται από τις αναδιαρθρώσεις στην ΕΕ

Σύμφωνα με Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αξιολογεί την Μεταρρύθμιση της ΚΟΑ στον αμπελοοινικό τομέα, ομολογείται εμμέσως πλην σαφώς, η αποτυχία ορισμένων μέτρων

της τελευταίας μεταρρύθμισης. Μάλιστα τα Κράτη-Μέλη κατηγορούνται ότι έδωσαν εύκολη πρόσβαση στο μέτρο της Εκρίζωσης στους αμπελουργούς με αποτέλεσμα οι αιτήσεις για εκριζώσεις να είναι διπλάσιες των διαθέσιμων κονδυλίων.

Τα συμπεράσματα της Έκθεσης προαλείφουν την υιοθέτηση μελλοντικών μέτρων της Commission μέσω των «Συστάσεων» της Έκθεσης.
Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση πατήστε εδώ