Εκτύπωση

3 Ιουλίου 2012

Η μέση οδός υιοθετήθηκε για την αναγραφή των αλλεργιογόνων στις ετικέτες των οίνων

Η σθεναρή στάση της DG Sanco (Δ/νση Υγείας της Commission) ουσιαστικά απέκλεισε τη χρήση του «Καναδικού μοντέλου» στην αναγραφή των αλλεργιογόνων στις ετικέτες των Οίνων.

Εφόσον σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 579/2012 μπορεί ν’ ανιχνευθεί στο τελικό προϊόν, η παρουσία αλλεργιογόνων που προέρχονται από χρήση γάλακτος ή αυγού, η σχετική ένδειξη με τον όρο «περιέχει…» (όπως στα θειώδη) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ετικέτα των οίνων που θα παραχθούν από την εσοδεία 2012 και μετά, ενώ χορηγείται παρέκκλιση για τους οίνους που διατίθενται στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν την 30/6/2012 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η ίδια «σκληρή» στάση της DG Sanco, δεν υιοθέτησε την χρήση και μόνο των προταθέντων εικονογραμμάτων, τα οποία όμως μπορούν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και προαιρετικά.

Ε.Κ(ΕΕ) 579/2012 εδώ